• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C
ภาพกิจกรรม

การประชุม การอบรมทำแผนชุมชน และร่วมงานกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน


ฉ70 ขับเคลื่อนนโยบายแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย(สุรินทร์)

ฉ70 ขับเคลื่อนนโยบายแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย(สุรินทร์)


ฉ71 One Home (บุรีรัมย์)

ฉ71 One Home (บุรีรัมย์)


ฉ78 ร่วมมอบขอร่วมน้ำใจให้กาชาดขอนแก่น

ฉ78 ร่วมมอบขอร่วมน้ำใจให้กาชาดขอนแก่น


ฉ92 One Home (บุรีรัมย์)

ฉ92 One Home (บุรีรัมย์)


ฉ94 ประชุมสหกรณ์ (สุรินทร์)

ฉ94 ประชุมสหกรณ์ (สุรินทร์)


ฉ102 ประชุม one home

ฉ102 ประชุม one home


ฉ103 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

ฉ103 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด


ฉ106 ออกบูธงานเทศกาลไหมนานาชาติ

ฉ106 ออกบูธงานเทศกาลไหมนานาชาติ


ฉ123 นโยบายแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บุรีรัมย์)

ฉ123 นโยบายแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บุรีรัมย์)


ฉ124 One Home (บุรีรัมย์)

ฉ124 One Home (บุรีรัมย์)


ฉ125 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ฉ125 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ฉ127 การจัดโครงการบ้านล้านหลัง ธอส. (นครราชสีมา)

ฉ127 การจัดโครงการบ้านล้านหลัง ธอส. (นครราชสีมา)


ฉ131 One Home (บุรีรัมย์)

ฉ131 One Home (บุรีรัมย์)


ฉ132 ประชุมหน่วยงานในสังกัด Friend Project (บุรีรัมย์)

ฉ132 ประชุมหน่วยงานในสังกัด Friend Project (บุรีรัมย์)


ฉ134 ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์

ฉ134 ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์


ฉ144 ประชุมตรวจราชการ (บุรีรัมย์)

ฉ144 ประชุมตรวจราชการ (บุรีรัมย์)


ฉ146 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (บุรีรัมย์)

ฉ146 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (บุรีรัมย์)


ฉ148 โครงการบ้านล้านหลัง อุดรธานี

ฉ148 โครงการบ้านล้านหลัง อุดรธานี


ฉ149 โครงการบ้านล้านหลังหนองคาย

ฉ149 โครงการบ้านล้านหลังหนองคาย


ฉ150 บ้านล้านหลัง (นครราชสีมา)

ฉ150 บ้านล้านหลัง (นครราชสีมา)


ฉ152 ประชุมหน่วยงานในสังกัด พม.

ฉ152 ประชุมหน่วยงานในสังกัด พม.


ฉ154 สตรีดีเด่น

ฉ154 สตรีดีเด่น


ฉ213-62 - 12 มค 62 ร่วมงานวางพานพุ่ม บุรีรัมย์ ครับ

ฉ213-62 - 12 มค 62 ร่วมงานวางพานพุ่ม บุรีรัมย์ ครับ


ฉ214-62 - 12 มค 62 งานพิธีีปฏิญาณตน บุรีรัมย์ ครับ

ฉ214-62 - 12 มค 62 งานพิธีีปฏิญาณตน บุรีรัมย์ ครับ


ฉ215 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ (อุดรธานี)

ฉ215 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ (อุดรธานี)


1
Scroll to Top