• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C
ประเภทโครงการ
ข่าวสารอัพเดท

โครงการไฮไลท์

1
จองบ้านออนไลน์กับการเคหะแห่งชาติ

แจกแบบบ้านผู้สุงอายุ โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ

ข่าวประกวดราคากิจกรรมด้าน CG & CSR

การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top