• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีCALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top