• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างภายในห้องชุดพักอาศัย อาคาร ๔ ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน ๓ ชล. สัญญาที่ ๑๓ แผนงานปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) อาคาร ๒, ๑๐, ๑๙, ๒๗ และ ๔๐ กรุงเทพมหานคร งบทำการปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top