• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาถังบ่อเก็บน้ำประปา และอื่น ๆ ภายในโครงการอาคารเช่าเมืองใหม่บางพลี วาระ ๒ ส่วน ๒ (E๙/๑-๒) จ.สมุทรปราการ (งบทำการปี ๒๕๖๖ ของ ชล.)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top