• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน กคช. ห้องเปิดประมูล, โถงพักคอย ชั้น ๑ อาคาร ๒ และเคาน์เตอร์รับชำระ ชั้น ๑ อาคาร ๖

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน กคช. ห้องเปิดประมูล, โถงพักคอย ชั้น ๑ อาคาร ๒ และเคาน์เตอร์รับชำระ ชั้น ๑ อาคาร ๖  


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top