• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการบางพลีคอมเพล็กซ์ (PC2) โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 และ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 (สำนักงาน ก), บริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการบางพลีคอมเพล็กซ์ (PC2) โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 และ ภายในบริเวณอาคารสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 (สำนักงาน ก), บริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย E5 โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 2


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top