• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดจดบันทึกประจำวัน (Year planner) และสมุดบันทึก (Diary) ของการเคหะแห่งชาติ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดจดบันทึกประจำวัน (Year planner) และสมุดบันทึก (Diary) ของการเคหะแห่งชาติ


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top