• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจัดซื้อรถกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบื้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบทรงสูง) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ออโต้ จำนวน 1 คัน

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งานจัดซื้อรถกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบื้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบทรงสูง) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ออโต้ จำนวน 1 คัน


เอกสารประกอบ



CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top