• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 งานจ้างปฏิบัติภารกิจรับคินอาคารเช่าเหมา โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนรามคำแหง จำนวน 2,123 หน่วย

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 งานจ้างปฏิบัติภารกิจรับคินอาคารเช่าเหมา โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนรามคำแหง จำนวน 2,123 หน่วย


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top