• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/2 ส่วนที่ 1 จำนวน 315 หน่วย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางลาดกระบัง 2 ระยะที่ 3/2 ส่วนที่ 1 จำนวน 315 หน่วย


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top