• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567_งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเครื่องยนต์ดีเซล ณ โรงสูบระบายน้ำ P4, P5 และ P6 ภายในโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการเอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top