• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างบริหารชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) จำนวน 612 หน่วย

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างบริหารชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) จำนวน 612 หน่วย


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top