• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างเหมาบริหารชุมชน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ราชพัสดุ) จำนวน 79 หน่วย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างเหมาบริหารชุมชน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ราชพัสดุ) จำนวน 79 หน่วย 


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top