• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คู่มือการให้บริการและการปฏิบัติงาน

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


                    

                      
 
 

สถิติการให้บริการ

ดาวน์โหลด สถิติการรับสาย call center 1615
ดาวน์โหลด แยกประเภทการรับสาย Call Center 1615
ดาวน์โหลด ปริมาณการรับสายประจำปี 2562
ดาวน์โหลด สถิติการรับสายของ Call Center 1615 ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด สถิติข้อมูลการรับสายงาน Call Center 1615 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - พ.ค. 63)
1
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด รายงานความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Call Center ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด รายงานความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Call Center ประจำปี 2563
1

คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร


 

สายงานพัฒนาโครงการและการบริการหารายได้

 
 

สายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร

 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top