• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ติดต่อเรา

 

ที่ตั้งการเคหะแห่งชาติ

905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

Email

prnha@nha.co.th

 

Call Center

1615

 

โทรศัพท์

02-351-7777

 

โทรสาร

0-2351-7778

 
 

ที่ตั้งสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัด


CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top