• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด รายงานผลการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1-62
ดาวน์โหลด รายงานผลการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 2-62
ดาวน์โหลด รายงานผลการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3-62
ดาวน์โหลด รายงานผลการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4-62
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) ประจำปีงบประมาณ 2563
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top