• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการติดตาม


ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบทำการปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน)ปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) มิ.ย.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ก.ค.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ส.ค.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ก.ย.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ต.ค.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) พ.ย.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ธ.ค.62
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ม.ค.63
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) ก.พ.63
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) มี.ค.63
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) เม.ย.63
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน) พ.ค.63
1
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน


ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบทำการปี 2561
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561(งบอุดหนุน)
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มกราคม 2563
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 เมษายน 2563
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ณ 30 มิถุนายน 2563
1
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ดาวน์โหลด รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top